Organisation

Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av sju personer.

Av styrelseledamöterna utses ordföranden och ytterligare tre ordinarie ledamöter av Stockholms Handelskammare.

Tre ordinarie ledamöter utses av Stockholms Sjömansmissionsförening. Vardera gruppen av ordinarie ledamöter utser årligen två styrelsesuppleanter, vilka vid inträffade förfall inom den grupp, som har utsett dem, ersätter de ordinarie ledamöterna.

Ordinarie ledamöter valda av Stockholms Handelskammare.
Hans Laidwa        ordförande
Thore Hansson     vice ordförande
Kurt Sjölander      kassaförvaltare
Per Högberg

Suppleanter valda av Stockholms Handelskammare.
Anna Risfelt Hammargren
Niklas Lodén

Ordinarie ledamöter valda av Stockholms Sjömansmissionsförening.
Sven-Gösta Holst Sekreterare
Göran Johansson
Veine Samuelsson

Suppleanter valda av Stockholms Sjömansmissionsförening.
Ingmar Johansson
Bernt Wåhleman