Bidrag

Bidragsverksamhet
I våra stadgar är fastslaget på vilket sätt vår bidragsverksamhet skall vara utformad. Vi skall:
•  utöva hjälpverksamhet bland behövande sjömän,
•  lämna understöd åt sjömän för deras försörjning,
•  lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av sjömän

vidare skall vi:
•  i mån av resurser utöva sådan hjälpverksamhet och lämna sådana understöd till sjömännens familjer.

Rätt att ansöka om bidrag/stipendium har personer som är eller har varit mantalsskrivna huvuddelen av sitt liv inom bidrags/stipendiumberättigad del av Sverige d.v.s. A, B, C, D och I län.

I första hand utgår bidrag i form av stipendier och utbildningsstöd. Särskilt stöd till enskilda personer kan också förekomma.

Stipendier
Stipendier kan utgå till sjömän och blivande sjömän som studerar vid skolor i Sverige och på Åland som bedriver grundutbildning och fortbildningskurser för ovan nämnda målgrupper.

Stipendier utgår normalt med ett fast belopp per termin eller annan lämplig tidsenhet. Extra tillägg kan utgå till de som har försörjningsplikt för minderåriga barn.

Ansökningsblankett för Stipendier finns att ladda ner. Klicka här!

Utbildningsstöd
Utbildningsstöd kan utgå till organisationer och läroanstalter i Sverige som bedriver grundutbildning och fortbildningskurser för sjömän och blivande sjömän.

Utbildningsstöd utgår normalt som ett penningbelopp vars storlek grundar sig på det beslut som styrelsen, i varje enskilt fall, har tagit till inskickad ansökan.

Särskilt stöd
Särskilt stöd kan utgå till enskilda sjömän och deras familjer som befinner sig i ekonomiska trångmål.

Särskilt stöd utgår normalt som ett penningbelopp vars storlek grundar sig på det beslut som styrelsen, i varje enskilt fall, har tagit till inskickad ansökan.