Historik

Den sociala situationen
Den sociala situationen för sjöfolk i Stockholm var i slutet av 1800-talet mycket bekymmersam. Livet till sjöss var hårt. Sjöresorna var långa och påfrestande. Lastning och lossning i hamn tog lång tid och för många sjömän blev uppehållet i hamnarna förödande för ekonomi, livssituation och hälsa, då krogarna var många och alkoholen förhållandevis billig.

Insikten om sjöfolkets svåra situation ledde till att några ansvarskännande sjökaptener 1879 bildade en föreningen som fick namnet Kristna Sjömannaföreningen.

Tre år senare ändrades namnet till Stockholms Sjömansmissionsförening. Verksamheten de första åren bestod av regelbundna samlingar med föredrag och predikningar för sjöfolk i sjömanskapellet vid Tyska Brunn samt utdelning av bokpåsar med religiös litteratur på fartygen som anlöpte Stockholm. Föreningen hyrde också en lägenhet i Stadsgården, där man hade matservering samt fem enkla logementsrum för sjöfolk. Lägenheten benämndes i dagligt tal för Sjömanshemmet och dess verksamhet finansierades genom en årlig basar samt frivilliga gåvor.

Ett oväntat besök
En januaridag 1890 fick Sjömanshemmet oväntat besök. Det var Sveriges kung Oscar II som med sin adjutant kom på ett oannonserat besök och som ville bli informerade om hemmets skötsel och verksamhet.Några månader senare blev föreningens ordförande kallad till slottet för samtal med kung Oscar II. Kungen meddelade att han, med anledning av sin födelsedag, ville lägga en grundplåt på 6000 kronor till ett nytt Sjömanshem och att han hade tillsatt en kommitté för att förverkliga detta.

Kungen erbjöd också Stockholms Sjömansmissionsförening att ingå i kommittén. Fastigheten Peder Myndes backe 3 inköptes och renoverades. Invigningen av det nya Sjömanshemmet förrättades av kung Oscar II den 5 oktober 1891. Den tidigare tillsatta kommittén avgick och en stiftelse med namnet Stiftelsen Stockholms Sjömanshem bildades och övertog ansvaret för verksamheten.

I samband med bildandet av den nya stiftelsen gjordes också överenskommelsen att i styrelsen för stiftelsen, som tillsattes av kungen, skulle tre ledamöter komma från Sjömansmissionsföreningen.

Den 21 januari 1890
Ovanstående är en kort bakgrund till bildandet av Stiftelsen Stockholms Sjömanshem. Officiellt startdatum är den 21 januari 1890, den dag då kung Oscar II gjorde sitt besök på Sjömanshemmet i Stadsgården.

Verksamheten bedrevs sedan i lokalerna på Peder Myndes backe 3 fram till 1964 då vi flyttade in i det då nybyggda hotellet, Stockholms Sjöfartshotell, på Katarinavägen 26.

Sjöfartshotellet drivs av en stiftelse, Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell. Flytten föregicks av en överenskommelse mellan oss och Stockholms Stad om att Staden övertog vår fastighet på Peter Myndes backe mot att vi fick ordinarie platser i hotellstiftelsens styrelse samt att vi bidrog med drygt en miljon kronor till hotellstiftelsens kapital.

Här finns en utskriftsvänlig historik med bilder att ladda ned. Klicka här!